1. Organizator şi obiective

Evenimentul Stand’ Up Fest Brașov 2017, Editia a V-a, este un festival-competiţie şi se organizează la Brașov, de către Asociatia Culturala FANZIN.

2. Perioada organizării festivalului şi date-limită

Stand’ Up Fest Brasov 2017 se va desfăşuara la Brașov, între 22-24 septembrie 2017.
Înscrierile se fac în perioada 1 iulie – 27 august 2017.
Preselecția participanților și anunțarea rezultatelor se vor face până la data de 4 septembrie 2017.

3. Reguli de înscriere în competiţie

Nu există taxă de înscriere în competiţia Stand Up Fest Brașov 2017. Candidații selectați vor beneficia în mod gratuit de cazare și de o masă/zi. Finaliștii selectați în cadrul festivalului beneficiază de cazare și masă până în ultima zi a festivalului, 24 septembrie 2017.
Orice persoană care doreşte să se înscrie în competiție trebuie:
– să intre pe site-ul evenimentului www.standupfest.ro
– să compleze formularul de înscriere cu următoarele informații:
• O scurtă biografie (max. 300 cuvinte):
• Link catre un video de 5-7 minute cu una din reprezentațiile sale live:
• Orice alte informații pe care le consideră relevante :
• Date de contact:
• Nume și prenume:
• Nr. telefon:
• Adresa poștală:
• E-mail:
Să fie de acord și să accepte regulamentul festivalului STAND’ UP FEST BRAȘOV 2017
La concurs nu poate participa concurentul plasat pe Locul I la primele 4 ediții Stand’ Up Fest Brașov 2013, 2014, 2015, 2016.

Data limită de primire a formularelor de înscriere în competiție este 27 august 2017.

4. Preselecţia şi anunţarea rezultatelor

Membrii Asociației Culturale FANZIN selectează candidaturile primite şi iau decizia finală. Rezultatele vor fi anunţate pe pagina web a festivalului www.standupfest.ro, şi participanților selectați până la 4 septembrie 2017, cel târziu.

5. Modul de desfășurare a competiției

În urma preselecției efectuate de catre organizator, vor fi selectați 20 de concurenți.
Vineri, 22 septembrie vor performa primii 10 concurenți, dintre care publicul și juriul aleg 3 finaliști.
Sâmbătă, 23 septembrie vor performa următorii 10 concurenți, dintre care publicul și juriul aleg 3 finaliști.
Duminică, 24 septembrie are loc finala concursului. Dintre cei 6 finaliști aleși în serile precedente va fi selectat 1 singur câștigător.

Pentru desemnarea finaliștilor și a câștigătorilor va conta:
50% – votul juriului
50% – votul publicului.
Votul publicului va fi acordat pe baza voturilor exprimate de spectatori.

6. Înregistrare audio-video

Prin participarea la concurs, concurenții sunt de acord ca prestațiile lor din timpul concursului să fie înregistrate audio și video de către organizatori sau de către persoanele desemnate de către organizator în acest scop. Persoanele care apar în înregistrările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizatori, producători sau utilizatori.

7. Premiul acordat

Premiul acordat de către organizator câștigătorului este de 1000 euro.
Premiul este impozabil conform legislaţiei în vigoare.

8. Obligaţiile Concurenţilor

a) Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
b) Să se prezinte la concurs, dacă au trecut de etapa de preselecţie.

9. Obligaţiile organizatorului

a) Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacol necesară desfăşurării festivalului.
b) Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia.
c) Cei 20 concurenţi rezultaţi în urma preselecţiei vor beneficia de cazare şi o masă/zi, pentru zilele în care sunt prezenţi. Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare concurent. Organizatorii nu asigură cazare, masă şi transport pentru părinţi şi însoţitori.
d) Organizatorii festivalului asigură premii în valoare totala de 1000 euro. Premiile sunt impozabile conform legislaţiei în vigoare.

10. Situaţii neprevăzute

Toate candidaturile înscrise trebuie să respecte regulile enunţate mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a rezolva orice situaţii excepţionale.

11. Jurisdicţie

Participarea la festival implică acceptarea regulilor enunţate mai sus. În cazul unor litigii, ele vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia română. Organizatorul festivalului, Asociaţia Culturala FANZIN, îşi rezervă dreptul de a invoca forţa majoră aşa cum este ea definită în legislaţia română.