Regulament Stand’ up Fest Brașov 2019, ediția a VII-a

1. Organizator şi obiective

Evenimentul Stand Up Fest Braşov 2019, Ediţia a VII-a, este un festival-competiţie şi se organizează la Braşov, de către Asociaţia Culturală FANZIN.

2. Perioada organizării festivalului şi date-limită

Stand’ Up Fest Braşov 2019 se va desfăşura la Braşov, între 27-29 septembrie 2019.
Înscrierile se fac în perioada 1 iulie – 31 august 2019.
Preselecţia participanţilor şi anunţarea rezultatelor se vor face până la data de 6 septembrie 2019.

3. Reguli de înscriere în competiţie

Nu există taxă de înscriere în competiţia Stand Up Fest Braşov 2019. Candidaţii selectaţi vor beneficia în mod gratuit de cazare şi de o masă/zi. Finaliştii selectaţi în cadrul festivalului beneficiază de cazare şi masă până în ultima zi a festivalului, 29 septembrie 2019.

Orice persoană care doreşte să se înscrie în competiţie trebuie:

– să intre pe site-ul evenimentului www.standupfest.ro
– sa compleze formularul de înscriere cu următoarele informaţii:

 • O scurtă biografie (max. 300 cuvinte):
 • Link către un video de 5-7 minute cu una din reprezentaţiile sale live:
 • Orice alte informaţii pe care le consideră relevante :
 • Date de contact:
 • Nume şi Prenume:
 • Nr. Telefon:
 • Adresa poştală:
 • E-mail:

– să fie de acord şi să accepte aceste regulamentul festivalului STAND’ UP FEST BRAŞOV 2019
La concurs nu poate participa concurentul plasat pe Locul I la primele 5 ediţii Stand Up Fest Braşov 2013 – 2018.
Data limită de primire a formlarelor de înscriere în competiţie este 31 august 2019.

4. Preselecţia şi anunţarea rezultatelor

Membrii Asociaţiei Culturale FANZIN selectează candidaturile primite şi iau decizia finală. Rezultatele vor fi anunţate pe pagina web a festivalului www.standupfest.ro, şi participanţilor selectaţi până la 6 septembrie 2019, cel târziu.

5. Modul de desfăşurare a competiţiei

În urma preselecţiei efectuate de către organizator, vor fi selectaţi 20 de concurenţi.
Joi, 27 septembrie vor performa primii 10 concurenţi, dintre care publicul şi juriul aleg 3 finalişti.
Vineri, 28 septembrie vor performa următorii 10 concurenţi, dintre care publicul şi juriul aleg 3 finalişti.
Sâmbătă, 29 septembrie are loc finala concursului. Dintre cei 6 finalişti aleşi în serile precedente va fi selectat 1 singur câştigător.
Desemnarea finalistilor si a castigatorilor se va face prin votul publicului, pe baza voturilor exprimate de spectatori.

6. Înregistrare audio-video

Prin participarea la concurs, concurenţii sunt de acord ca prestaţiile lor din timpul concursului să fie înregistrate audio şi video de către organizatori sau de către persoanele desemnate de către organizator în acest scop. Persoanele care apar în înregistrările realizate nu pot avea nicio pretenţie faţă de organizatori, producători sau utilizatori.

7. Premiul acordat

Premiul acordat de către organizator câştigătorului este de 1000 euro.
Premiul este impozabil conform legislaţiei în vigoare.

8. Obligaţiile Concurenţilor

 1. Să respecte clauzele regulamentului festivalului.
 2. Să se prezinte la concurs, dacă au trecut de etapa de preselecţie.

9. OBLIGAŢIILE ORGANIZATORULUI

 1. Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacol necesară desfăşurării festivalului.
 2. Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia.
 3. Cei 20 concurenţi rezultaţi în urma preselecţiei vor beneficia de cazare şi o masă/zi, pentru zilele în care sunt prezenţi. Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare concurent. Organizatorii nu asigură cazare, masă şi transport pentru părinţi şi însoţitori.
 4. Organizatorii festivalului asigură premii în valoare totala de 1000 euro. Premiile sunt impozabile conform legislaţiei în vigoare.

10. Situaţii neprevăzute

Toate candidaturile înscrise trebuie să respecte regulile enunţate mai sus. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a rezolva orice situaţii excepţionale.

11. Jurisdicţie

Participarea la festival implică acceptarea regulilor enunţate mai sus. În cazul unor litigii, ele vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia română. Organizatorul festivalului, Asociaţia Culturala FANZIN, îşi rezervă dreptul de a invoca forţa majoră aşa cum este ea definită în legislaţia română.

Informaţii utile:

ASOCIAŢIA CULTURALĂ FANZIN
Adresa de corespondenta:
Str. Bogdan Voda nr. 22
Braşov
Tel.: 0752.241.620